Slimme ventilatie en gezonde lucht

Ventilatie is belangrijk voor een goed binnenklimaat van uw woning of bedrijfspand. Schone lucht is noodzakelijk voor de gezondheid van iedereen. Daarvoor is ventilatie nodig: aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht. We onderscheiden een drietal ventilatiemogelijkheden met elk weer specifieke eigenschappen.

Natuurlijke ventilatie

In de meeste oude huizen zit geen mechanisch ventilatiesysteem. Voor gezonde schone lucht in huis bent u dan aangewezen op roosters, klepraampjes, naden en kieren. Maar deze natuurlijke ventilatie is oncontroleerbaar, vaak onvoldoende en kost meer energie. Ook worden naden en kieren vaak dichtgemaakt tegen tocht en warmteverlies, waardoor van ventilatie bijna geen sprake meer is. Wij kunnen u helpen met een beter en gezonder binnenklimaat.

Ventilatie met mechanische afvoer

Ventilatie met mechanische afvoer zorgt voor een gezonde schone lucht in uw woning of bedrijfspand. Mechanische luchtafvoer zorgt ervoor dat de lucht in woning of bedrijfspand voortdurend ververst wordt, doordat het ventilatiesysteem voortdurend de lucht uit de woning of bedrijfspand wegzuigt. Schone lucht komt dan vanzelf binnen via open ventilatieroosters en eventuele open (klep) ramen. Voorwaarde is wel dat het ventilatiesysteem goed is aangelegd en je regelmatig onderhoud pleegt.

Dit systeem kan uitgebreid worden met een CO2- en vochtmeter waarmee een optimaal binnenklimaat en energiezuinig systeem gerealiseerd wordt.

Balansventilatie

Balansventilatie heeft deze naam omdat dit ventilatiesysteem evenveel lucht aan- als afvoert. Meestal zit er ook een warmteterugwin-unit in (WTW): die warmt koude lucht van buiten op met de warmte van de afgevoerde lucht. Dat maakt balansventilatie het energiezuinigste ventilatiesysteem. Je kunt balansventilatie ook vraag gestuurd maken met sensoren die CO2 en/of vocht meten. Daarmee stem je de ventilatie af op behoefte en wordt het nog zuiniger.

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden voor uw bestaande of nieuw te bouwen woning of bedrijfspand.

Meer weten?

Ontdek meer over ons. Of bel voor advies of een afspraak.

[belknop]

Link:
Duco ventilatie:             https://www.duco.eu/nl-nl-producten/nl-nl-luchtafvoer
Itho Daalderop              https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/consument/productoverzicht/a04_01
Brink                             https://www.brinkclimatesystems.nl/
Zehner                          https://www.zehnder.nl/producten-en-systemen